Banner xuất khẩu lao động Nhật Bản
Xuất khẩu lao động

CÂY CẢNH BONSAI PHONG THỦY

Đơn hàng mới nhất

Ngành nghề SL Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
CÂY LỘC VỪNG 0 0 Triệu
CÂY SI NHẬT 20 Hiroshima 31 Triệu Tháng 06/2020
MAI CHIẾU THỦY 90 Nhật Bản 37 Triệu Tháng 06/2020
CÂY CẦN THĂNG 0 0 Triệu
CÂY TÙNG LA HÁN 20 GUNMA 29 Triệu Tháng 06/2020
CÂY TÙNG KIM 15 SHIMANE-KEN 29 Triệu Tháng 06/2020
CÂY SUNG 20 Tokyo , Osaka 29 Triệu Tháng 06/2020
CÂY LINH SAM 15 Osaka 33 Triệu Tháng 06/2020
đăng ký trực tuyến

Tin nổi bật